Zoeken naar meubels, nieuws etc
Borden sliedrecht (4)

Jaarverslag

Middels de jaar- en financieelverslag legt het bestuur van Ondernemersfonds Sliedrecht verantwoording af aan alle bij het fonds betrokken partijen.

Samen
investeren in Sliedrecht
Voor en door lokale ondernemers.

Hoe het werkt

Hoe gaat het Ondernemersfonds precies te werk? 

Financieel

Het fonds wordt jaarlijks gevuld door de gemeente vanuit de onroerendezaakbelasting (OZB). Daarvoor heft de gemeente extra OZB op alle ‘niet-woningen’. In Sliedrecht gaat het om €75 per 100.000 WOZ-waarde, verdeeld over eigenaren en gebruikers samen. De gemeente is dus verantwoordelijk voor de voeding van het fonds, maar het ondernemersfonds is volledig vrij in waar zij het geld namens de bedrijven aan uitgeven; dat beslissen zij met elkaar.

Laatste nieuws

Spoorbrug

#Nieuws 1

Vid millacestium fugit dolor sequia quam everum sunt...

Spoorbrug

#Nieuws 3

Vid millacestium fugit dolor sequia quam everum sunt...

Spoorbrug

#Nieuws 3

Vid millacestium fugit dolor sequia quam everum sunt...