Zoeken naar meubels, nieuws etc
Foto helicopter bedrijventerrein x en haven

Hoe het werkt

Hoe gaat het Ondernemersfonds precies te werk? 

Samen
investeren in Sliedrecht
Voor en door lokale ondernemers.

Financieel
Het fonds wordt jaarlijks gevuld door de gemeente vanuit de onroerendezaakbelasting (OZB). Daarvoor heft de gemeente extra OZB op alle ‘niet-woningen’. In Sliedrecht gaat het om €75 per 100.000 WOZ-waarde, verdeeld over eigenaren en gebruikers samen. De gemeente is dus verantwoordelijk voor de voeding van het fonds, maar het ondernemersfonds is volledig vrij in waar zij het geld namens de bedrijven aan uitgeven; dat beslissen zij met elkaar.

Hoe het werkt

Hoe gaat het Ondernemersfonds precies te werk? 

Financieel

Het fonds wordt jaarlijks gevuld door de gemeente vanuit de onroerendezaakbelasting (OZB). Daarvoor heft de gemeente extra OZB op alle ‘niet-woningen’. In Sliedrecht gaat het om €75 per 100.000 WOZ-waarde, verdeeld over eigenaren en gebruikers samen. De gemeente is dus verantwoordelijk voor de voeding van het fonds, maar het ondernemersfonds is volledig vrij in waar zij het geld namens de bedrijven aan uitgeven; dat beslissen zij met elkaar.

Besluitvorming
Aanvragen voor investeringen of activiteiten worden door of via de leden van het Ondernemersplatform ingebracht. Binnen het Ondernemersplatform worden alle aanvragen besproken. Als het Platform van mening is dat een aanvraag een collectief doel dient en voldoet aan de overige toetsingscriteria van het fonds, dan wordt de aanvraag voor akkoord aan het bestuur van het ondernemersfonds voorgelegd.

Het bestuur geeft akkoord als de aanvraag aan de toetsingscriteria voldoet. Het bestuur ziet toe op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen en beheert het budget. Zij legt daar verantwoording over af aan de ondernemers (het Ondernemersplatform), haar Raad van Toezicht en de gemeente.

Collectiviteit
Krijgt ieder gebied of sector zijn eigen potje? Het antwoord daarop is neen! Het ondernemersfonds Sliedrecht werkt met een gemeenschappelijk budget. Waaruit aanvragen of activiteiten van alle gebieden en sectoren worden gefinancierd. Het Ondernemersfonds is van mening dat hiermee de samenwerking en met name de collectiviteit binnen de hele gemeente wordt bevorderd. Wel wordt bij de verdeling van de middelen over de plannen die worden ingediend rekening gehouden met de financiële inbreng per gebied (of sector), zodat er over de jaren heen een proportioneel voordeel ontstaat voor alle betrokkenen in Sliedrecht.

Laatste nieuws

Spoorbrug

#Nieuws 1

Vid millacestium fugit dolor sequia quam everum sunt...

Spoorbrug

#Nieuws 3

Vid millacestium fugit dolor sequia quam everum sunt...

Spoorbrug

#Nieuws 3

Vid millacestium fugit dolor sequia quam everum sunt...