Zoeken naar meubels, nieuws etc
Industrieterrein kerkerak (6)

Over Ondernemersfonds Sliedrecht

Op 15 november 2022 heeft de gemeenteraad van Sliedrecht ingestemd met de komst van een gemeentebreed Ondernemersfonds voor Sliedrecht per 1 januari 2023. Daarmee is het Ondernemersfonds Sliedrecht een feit.

Samen
investeren in Sliedrecht
Voor en door lokale ondernemers.

Oprichtingsvoorzitter Adrie Stuij en wethouder economie Roelant Bijderwieden ondertekenden op 14 maart 2023 het convenant waarmee het Ondernemersfonds Sliedrecht jaarlijks een subsidie ontvangt waarmee projecten en activiteiten ten behoeve van het collectieve belang worden gefinancierd. In het convenant is opgenomen dat het ondernemersfonds een looptijd heeft t/m 2026. In 2026 zal het fungeren van het Ondernemersfonds worden geëvalueerd.

Over Ondernemersfonds Sliedrecht

Op 15 november 2022 heeft de gemeenteraad van Sliedrecht ingestemd met de komst van een gemeentebreed Ondernemersfonds voor Sliedrecht per 1 januari 2023. Daarmee is het Ondernemersfonds Sliedrecht een feit.

Oprichtingsvoorzitter Adrie Stuij en wethouder economie Roelant Bijderwieden ondertekenden op 14 maart 2023 het convenant waarmee het Ondernemersfonds Sliedrecht jaarlijks een subsidie ontvangt waarmee projecten en activiteiten ten behoeve van het collectieve belang worden gefinancierd. In het convenant is opgenomen dat het ondernemersfonds een looptijd heeft t/m 2026. In 2026 zal het fungeren van het Ondernemersfonds worden geëvalueerd.

Het bestuur

Het bestuur van het Ondernemersfonds Sliedrecht bestaat uit de volgende personen:

Adrie Stuij

Voorzitter

Cees-Wim van Noordenne

Secretaris

Corné Leeuwis

Penningmeester

Rivierdijk (1)

Het Ondernemersfonds Sliedrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve zaken te financieren. Het ondernemersfonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, collectieve beveiliging, promotie van winkelgebieden, signing, maar bijvoorbeeld ook aan het bevorderen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Via het Ondernemersplatform worden plannen ingediend

Ondernemers­platform

Binnen het ondernemersfonds neemt het Ondernemersplatform een centrale rol in. 

Binnen het Platform zijn alle winkelgebieden (3), bedrijventerreinen (7) en maatschappelijke sectoren (5) vertegenwoordigd. Door het Platform worden collectieve initiatieven van ondernemers ingediend en besproken. Deze worden met een advies aan het fondsbestuur voorgelegd.

Fondsmanager en secretariaat

Het bestuur en het Ondernemersplatform worden inhoudelijk ondersteund door fondsmanager Koert Vermeulen en secretarieel door Rosalie de Paepe.

Rotonde lijsterweg thorbeckelaan

Chainels Sliedrecht

Het ondernemersfonds communiceert via Chainels Sliedrecht met de achterban, onze bedrijven. Via Chainels worden alle aangesloten bedrijven op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Maar bijvoorbeeld ook over (weg)werkzaamheden, bereikbaarheid, evenementen en andere belangrijke ontwikkelingen op de bedrijventerreinen of winkelgebieden. Chainels Sliedrecht is er alleen voor de aangesloten bedrijven. Zij hebben allemaal een eigen inlog.

4d8e8b6b 90cf 4c05 a2cb a870b0a49156

Bent u de vertegenwoordiger van een bedrijf in Sliedrecht en heeft u nog geen toegang tot Chainels Sliedrecht? Stuur dan een email naar de fondsmanager.